DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Výstavy k 30. výročí sametové revoluce: Ženy v disentu a Banáni

Třicáté výročí sametové revoluce oslavíme v DEPO2015 zahájením dvou výstav.

Výstava Ženy v disentu představuje 21 žen, které se nebály postavit normalizační moci v 70. a 80. letech. Svým zapojením do boje proti totalitě chtěly spoluvytvářet lepší podmínky pro život svůj i svých dětí. Výstava se váže ke knize rozhovorů Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent, která vyšla na podzim 2017 ku příležitosti 40. výročí Charty 77 ve spolupráci Sociologického ústavu AV ČR a nakladatelství Academia.

Výstava i kniha chtějí připomenout, jakým způsobem tyto ženy fungovaly v prostředí Charty 77 i mimo něj, v kulturním undergroundu, ve velkých městech i na venkově. Zároveň představuje ženy ukotvené v různých proudech Charty 77 – v proudu filozofickém, křesťanském, reformně komunistickém a v undergroundu.

Projekt Banáni, původně založený v roce 2005 sdružením PROTEBE live ve spolupráci se SUPŠ Karlovy Vary, vznikl s cílem seznámit studenty s historickými fakty souvisejícími s událostmi 17. listopadu a rozvíjet jejich tvůrčí dovednosti. Studenti mají možnost se skrze tvorbu plakátu a jiných vizuálních médií vyjádřit k jim blízkým politickým, historickým a společenským otázkám a donutit tak sami sebe i širokou veřejnost k zamyšlení se nad vlastní rolí občana a svém místě ve veřejném dění. Letošního ročníku se účastní studenti tří škol: KERAMKA / Karlovy Vary  –  NERUDOVKA / Plzeň – HELLICHOVKA  / Praha.

Obě výstavy zahájíme 19. listopadu od 18:00 hodin. Na vernisáže naváže diskuze s disidentkou Ivankou Lefeuvre.