DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

O projektu

Hlavním cílem projektu Barokní region Čechy Bavorsko je zvýšení hodnoty a propojení společného kulturního dědictví bavorského a Plzeňského regionu.

Součástí projektu jsou sousední regiony Horní Franky, Horní Falc, Dolní Bavorsko na bavorské straně a Západní Čechy s Plzeňským a Karlovarským krajem na straně české, které mají se svým kulturním barokním dědictvím velký kulturně-historický potenciál. Projekt má za cíl propojit přeshraniční aspekt barokních památek jakožto společného kulturního dědictví.

Barokní období v této oblasti charakterizují kulturně historické paralely: obchod, historie, zbožnost a umění, ty jsou mezi lety 1619 a 1745 v Čechách a Bavorsku stejné. Stavební mistři, architekti a umělci působili na obou stranách a důkazem toho jsou jejich přeshraniční díla. 

Záměrem projektu je oživení přeshraniční kulturní výměny, citelné zvýšení kulturní a turistické aktivity, spojení památek a akcí, zainteresování mladé generace, objevování ukrytých barokních pokladů a oživení celé epochy inovativními příspěvky. Pro dosažení požadovaného výsledku byly vybrány následující aktivity:

1. Informační platforma Barock-Info

Dvojjazyčná informační platformy Barock-Info - 50 barokních památek národního a cca 130 památek regionálního významu, které budou zveřejněny na www.zapadoceskebaroko.cz a www.bbkult.net.

2. Magazín Barokního regionu Čechy Bavorsko

K zahájení barokní sezóny, na začátku léta v letech 2018, 2019, 2020vyjde Magazín Barokního regionu Čechy Bavorsko s kulturním přehledem barokních památek pro danou sezónu.

3. Baroko online

Nejdůležitějším zdrojem informací o Barokním regionu Čechy Bavorsko jsou webové stránky www.zapadoceskebaroko.cz a www.bbkult.net. Vedle Informační platformy Barock-Info budou na obou stránkách pravidelně zveřejňovány aktuální příspěvky k tématu.

4. Za barokem – interaktivní výstava v DEPO2015 a na cestách

Výstava Za barokem je interaktivní výstavní projekt pro děti a mládež, který se v premiéře představí na konci roku 2018 v DEPO2015 v Plzni. Dvojjazyčná výstava bude koncipována atraktivní formou, která umožní návštěvníkům všech generací aktivně se zapojit do objevování tématu baroka.

5. Barokní skvosty Čechy Bavorsko - putovní výstava

100 nejvýznamnějších barokních staveb v dotační oblasti bude prezentováno na putovní výstavě s názvem Barokní poklady Čechy Bavorsko (cca 50 na bavorské, cca 50 na české straně projektové oblasti).

6. Barokní kulturní události

Kulturní akce v barokních stavebních památkách a v jejich okolí na české a bavorské straně probudí k životu období baroka. Barokní soubory, barokní požitky a barokní doprovodný program přilákají návštěvníky a upevní období baroka v povědomí veřejnosti během kulturní sezóny v letech 2018, 2019 a 2020.

7. Mistrovské hudební kurzy

Mistrovské hudební kurzy mají za cíl objevit společné kulturní dědictví barokní hudby, spojit mladé studenty hudby z obou stran hranice s profesionálními lektory a představit objevená a nastudovaná díla veřejnosti.

8. Semináře

Dva víkendové semináře pro turistické průvodce a seminář pro mladé řemeslníky na téma technika štukování.

9. Interpretace a animace barokního dědictví

V nově restaurovaných prostorách kláštera v Teplé bude uspořádáno odborné sympozium, zaměřené na interpretaci a animaci barokního dědictví.

 

Cílovou skupinou jsou všichni obyvatelé projektové oblasti; počínaje dětmi od 1. školního roku a skupiny seniorů konče. Realizace projektu probíhá od 1. 10. 2017 do 31. 9. 2020.

Vedoucí partner projektu je Bavaria Bohemia e. V., projektový partner je Plzeň 2015, z.ú. a KULTURISTA, spolek pro kulturu a cestovní ruch.

Projekt je financován z programu Přeshraniční Spolupráce Česká Republika – Svobodný Stát Bavorsko, cíl Eús 2014 -2020.