DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Erik Bartoš

Věnuje se multimediálnímu umění a 2D/3D animaci, v současnosti působí v Čechách a na Slovensku. Vystudoval obor Digitální média na Akademii umění v Banské Bystrici v ateliéru Michala Murína.

Zpočátku se věnoval zvukovým a interaktivním instalacím a generativním vizualizacím, které vytvářel vlastním softwarem. Jeho tématem bylo hledání a propojování fyzické přítomnosti a virtuálního života. K animaci a videomappingu pronikl přes fúzi programovaní a filmové post-produkce, kterou se začal zabývat po studiu na ESA v Portugalsku. Formu tvorby našel v práci s real-time programovacím jazykem, kde tvoří generativní animace a funguje jako občasný člen pražského seskupení Kolektiv.

V současnosti pracuje víc na pomezí 2D/3D animované grafiky s přesahem do hyperrealismu. V posledních letech spolupracuje na projektech s vícerými režiséry, divadelními soubory a festivaly na Slovensku a v Čechách. Mezi jinými Javier Torres, Jiří Heřman, Peter Oravec, Farma v jeskyni, Divadlo Pôtoň, Studio Lunchmeat, Divadelná NItra, Scénická žatva, Národní divadlo Praha.

Pro rezidenci v Plzni v rámci připravovaného festivalu světla a umění ve veřejném prostoru BLIK BLIK 2018 byl vybrán slovenský multimediální umělec se zaměřením na digitální média Erika Bartoše (*1984), který se v rámci svého rezidenčního pobytu věnoval projektu s názvem „Dýchej“. Tento projekt tvořil jednu z vystavovaných zastávek během festivalu. Instalace se odehrávala ve spodní části venkovních prostor kreativní zóny DEPO2015. Návštěvníky neodradila ani nepřízeň počasí, v pátek 16. března usilovně pršelo, v sobotu 17. března 2018 dokonce sněžilo při teplotě -5°C.

Pendulum - Dýchej je interaktivní světelná a pohyblivá instalace založená na principu kyvadla jakožto pravidelného a rytmického jevu, který může přetrvávat pouze za určitých podmínek synchronizace hraničních poloh. Na rozpohybování kyvadla je nutná vzájemná spolupráce dvou účastníků, kteří svým synchronizovaným střídavým výdechem dávají impuls pro pohyb kyvadla. Je to hra, při které se dech stává hybnou silou, prodlouženou končetinou. Výška a délka kývání je přímo úměrná schopnosti udržet společný rytmus dýchání. Jestliže účastníci nerespektují jeden druhého a vydechují nesynchronně, kyvadlo se nerozkývá.

Gallery