DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

WALLZ 2022

Třetí ročník mezinárodního street artového festivalu WALLZ proběhl v Plzni již od 13. do 18. června 2022. Za předchozí dva ročníky festivalu vzniklo na budovách, mostech či zdech v celé Plzni více než 20 velkoplošných maleb od špičkových výtvarníků z celé Evropy.

Jejich umělecká díla významně zlepšila prostředí vybraných plzeňských lokalit, když nahradila nevzhledné oprýskané fasády nebo staré reklamní poutače. Na tento trend naváže i letošní ročník, který veřejný prostor města obohatí o další desítku nástěnných maleb.

Mezi pozvanými umělci byly opět zvučná jména z Čech i ze zahraničí kombinující jak výrazný rukopis realistické a figurální malby, tak barevně poutavou abstrakci. Letošním vyslancem v rámci Evropských hlavních měst kultury byl Tadas Šimkus z litevského Kaunas 2022. Očekávaným překvapením pak jistě byla účast světoznámého umělce Brada Downeyho. Výběr letošních lokalit pro tvorbu byl velmi pestrý -  nechybělo blízké centrum města, fasáda školy, technické objekty, podchod, část náplavky, ale také hojně diskutovaný pavlačový dům v Jateční ulici, kde svou malbu zanechal jeden z nejpopulárnějších českých street art umělců Chemis.

Festival provázel pestrý doprovodný program v podobě graffiti jamu otevřeného široké veřejnosti, česko-německé konference na téma umění ve veřejném prostoru nebo dětských workshopů. Zapojil se též ateliér DRAWetc se svými umělci. Street artový týden pak byl zakončen vernisáží výstavy ateliérové tvorby všech zúčastněných výtvarníků v DEPO2015, které celý festival pořádá.

Umělci WALLZ 2022:

  • Brad Downey /USA, DE
  • Tadas Šimkus /LT
  • Maja Hürst /CH
  • Rutger Termohlen /NL
  • Chemis /ČR
  • Caer8th /ČR
  • Julia Heinisch a Frederic Sontag /AT a DE
  • Yakokarlik, Jakub Karlík /ČR
  • Michal Trpák /ČR
  • Johana Kubalová (FDU ZČU) /ČR

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Čtvrtek 16.6.

17.00 – 19:00 - Graffiti Jam / zeď ul. U trati x Prokopova\
Potkejte se s umělci a vyzkoušejte si vytvořit nějaký ten street art “piece“ na zdi, kde se kříží ulice U trati a Prokopova.

Sobota 18.6.

16:00 - 18:00  - graffiti workshop pro děti (nádvoří)
18:00 – 19:00 – vernisáž doprovodné výstavy a oficiální zakončení festivalu (Kavárna)
19:00 – 22:00 – art Battle by DRAWetc (nádvoří)
21:00 - koncert skupiny ROXORMEN (kavárna)

Tadas Šimkus (LT)
Lokace: Korandova 5

Jeden z nejvýraznějších současných litevských umělců, který reprezentuje město Kaunas jakožto Evropské hlavní město kultury 2022. Tvoří ikonická díla po celé Evropě, která se stávají významným prvkem veřejného prostoru. Jeho tvorba se vyznačuje zejména výraznou nadsázkou, vtipem a  lehkostí, zároveň je uvěřitelná a působí v daném prostředí přirozeně.

Rutger Termohlen (NL)
Lokace: Božkovská 35

Nizozemský umělec Rutger Termohlen se věnuje street artu a tetování od raných 90. let. Styl tetování se výrazně propisuje i do jeho streetartové tvorby a vytváří velmi zajímavá a osobitá díla, která působí jako obří obrazy uprostřed města.

Na festival Wallz byl nominován městem Breda a místní Blind Walls Gallery.

Chemis (ČR)
Lokace: pavlačový dům Jateční tř. 35

V 16 letech namaloval svoje první graffiti a od té doby se stal jedním z nejpopulárnějších street art umělců u nás. Jeho tvorba je určená širokému publiku. Chemis se snaží reflektovat aktuální témata a vtipně je glosovat.

Tento objekt je jedním z nejkontroverznějších obytných domů v Plzni s pohnutou historií. Cílem je zjemnit ho a přidat další rozměr, který může pomoci smazat hranice, které se zde vytvořily.

Open call Sutnarka – Johana Kubalová
Lokace: Vodárenský objekt, náplavka na Mži

Objekt umístěný v samém centru města bude pojednán mladou umělkyní, která byla vybrána na základě otevřené výzvy studentům Fakulty umění a designu  Ladislava Sutnara (tzv. Sutnarky).

Studenti této fakulty jsou již nedílnou součástí festivalu Wallz¨. Jsou svým neovlivněným stylem velmi důležitým prvkem festivalu a zároveň jsou zástupci nově nastupující generace.

 

Yakokarlik (ČR)

Lokace: RBS, část prostoru náplavky, Korandův sbor až Loděnice Prazdroj

Yakokarlik, vlastním jménem Jakub Karlík se věnuje skateboardingu a výtvarnému umění. Svými zásahy pomáhá kultivovat veřejný prostor. Je jedním z iniciátorů vytváření DIY skate spotů v rámci zajímavých a do jisté míry i zapomenutých míst v Plzni.

Cílem této realizace je vytvořit monumentální dílo, které obsáhne celýprostor a vizuálně ho sjednotí tak, že vznikne jeden kompaktní celek.

 

Julia Heinisch (AT) a Frederic Sontag (DE)
Lokace: Speciální ZŠ Tachovská 19

Tato umělecká dvojice tvoří svá díla ve stylu připomínající secesní ornamenty spojené s bohatou přírodní scenérií. Jsou příkladem odlišného způsobu tvorby muralů, který je více odvozen od klasické malby.

Cílem této realizace je kultivovat školní prostředí objektu a veřejný prostor, který ovlivňuje široké spektrum jak žáků, tak místních obyvatel.

Vladimír Hirsher / Caer (ČR)
Lokace: Technický objekt ČEZ Distribuce, Sady 5. května

Pro tuto lokalitu byl vybrán Vladimír Hirscher aka Caer8th. Je jedním z významných street art umělců, kteří vzešli z původního undergroundu a jeho osobitý styl lze řadit k tzv. „post-graffiti“. Vybraná lokalita je významná svým umístěním v samém centru na nejrušnější dopravní tepně města.

Maja Hürst (CH)
Lokace: podchod pod tratí u Chlumu, Ejpovický tunel

Umělkyně pocházející ze Švýcarska, tvořící střídavě v Berlíně a ve Švýcarsku, se dlouhodobě zabývá tvorbou ilustrací a muralů odkazující na jednoduché plošné zobrazení egyptských hieroglyfů, které přetváří ve stylizaci zejména zvířecích a přírodních motivů. Umělkyně zásadně pracuje bez přípravných návrhů, její malba je improvizací spojenou s působením okolí, ve kterém se stavba nachází.

Brad Downey (DE)

Lokace: nezávislá intervence ve veřejném prostoru

Brad Downey je americký umělec žijící v Berlíně. Pouliční sochař, který dává obvyklým věcem nový rozměr. Umělec s neotřelým viděním města, smyslem pro detail a inteligentním humorem. Vyjadřuje se malbou, kresbou, spontánními instalacemi, filmem a uměleckou intervencí do veřejného prostoru. Jeho často provokativní díla pracují s momentem překvapení a bývají zaměřena proti systému, společenským stereotypům a rutinnímu vnímání organismu města.

Lokalitu si umělec vybírá dle aktuálního působení města, do kterého zavítá a pracuje na základě spontánních nápadů. Místo i forma proto budou překvapením

Michal Trpák (ČR)
Lokace: Paluba Hamburk, sochařské dílo

Michal Trpák vytvořil desítky soch z různých materiálů, které jsou vystaveny v Čechách i zahraničí. Sochy, které tvoří, pracují často s tématy současné společnosti i s konkrétním prostorem, do kterého jsou instalovány.

Paluba Hamburk je vstupní branou do města u Hlavního nádraží, která pro mnohé vytváří první dojem z Plzně.     V této lokalitě plánujeme pravidelně umisťovat sochařská díla. V letošním roce zde bude umístěna socha Myslitel od Michala Trpáka.

Mapu s lokacemi najdete ZDE.

Fotogalerii z letošního ročníku WALLZ najdete ZDE.

Gallery