DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

O projektu

„Pojďte se seznámit se svými sousedy!“ To je motto Evropského dne sousedů. První ročník se v Plzni uskutečnil v roce 2014, druhý byl jednou z hlavních komunitních akcí Evropského hlavního města kultury 2015. V jeho pořádání pokračujeme každoročně poslední květnový nebo červnový víkend.

Evropský den sousedů je skvělou příležitostí navázat dobré mezilidské vztahy v místě, kde žijete. Program nabízí aktivity pořádané volnočasovými a komunitními centry, komentované procházky po městských částech a sousedské večeře, kdy sousedé pořádají setkání přímo na ulici před svým domem či na domovním dvorku. Jako bonus mohou využít nabídku lokálních kapel a dětských divadel, která přijedou zahrát až před jejich dům. Důležitou součástí je jarní výzva k zapojení všech Plzeňanů. 

 Více na: http://www.evropskydensousedu.cz/