DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Treffpunkt 2016

Festival Treffpunkt představí od čtvrtka 13. října do soboty 15. října průřez soudobou i tradiční kulturou ze sousedního Bavorska. V areálu DEPO2015 se můžete těšit na stylovou pivní zahradu s točeným bavorským pivem, výstavu obrazů, filmové projekce, literární odpoledne a koncerty. Chybět nebude pestrý doprovodný program pro děti a dospělé.

Bavorsko-česká spolupráce se stala v programu Evropského hlavního města kultury Plzně 2015 jedním z nejdůležitějších prvků. Treffpunkt navazuje na předchozí aktivity této přeshraniční spolupráce, které se během posledních dvou let setkaly se značným zájmem veřejnosti. 

O česko-bavorské kulturní platformě

Česko-bavorská kulturní platforma je společný projekt organizace Plzeň2015, z. ú. a města Regensburg. Jejím smyslem je síťování kulturních aktérů a organizátorů na obou stranách hranice. Díky networkingovým setkáním a výměnným cestám mají aktéři možnost se setkat, poznávat se s novými partnery a přicházet s nápady na přeshraniční spolupráci. Nejviditelnějším prvkem platformy jsou česko-bavorské kulturní dny – festival „Treffpunkt“ probíhající v říjnu v Plzni a v březnu v Regensburgu. Projekt Česko-bavorská kulturní platforma je financován prostředky z EU – Cíl EÚS 2014-2020.

Důraz je kladen na přeshraniční spolupráci, nejen na prezentaci kulturních aktérů na druhé straně hranice. Díky networkingovým setkáním a výměnným cestám mají aktéři příležitost se setkat, vzájemná výměna je povzbudí k navázání nových spoluprací. Každoroční festivaly nabídnou těmto spolupracujícím subjektům pódium pro představení svých aktivit publiku, zatímco pro širokou veřejnost budou znamenat příležitost k aktivní přeshraniční sousedské výměně. Nejviditelnějším prvkem platformy jsou česko-bavorské kulturní dny – festival „Treffpunkt“ probíhající v říjnu v Plzni a v březnu v Regensburgu. Projekt Česko-bavorská kulturní platforma je financován prostředky z EU – Cíl EÚS 2014-2020.