DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Aislinn Janek

Americká umělkyně Aislinn Janek se v červnu 2019 účastní rezidenčního pobytu v rámci programu Open A.i.R. v DEPO2015. Ve svém díle zpracovává témata týkající se mezinárodních vztahů, člověka obecně i toho, jak jazyk a řeč ovlivňuje náš vztah k sobě samému. Zajímá se o fragmentaci informací, způsobenou jazykovými bariérami, a o to, jak si člověk vytváří a uchovává vzpomínky, které se pak proměňují průběhem času.

Výstava Tessellation 22.6. – 30.6. v DEPO2015

Linearitu, jež prostupuje téměř všemi obrazy, je možno interpretovat jako kontrolu nad vlastním bytím. Kreslené, malované či všité linie ilustrují časovou osu a ovládnutí člověka všedními a opakujícími se činnostmi. Papírová mozaika na povrchu pak vyjadřuje vnitřní fungování člověka, jeho emoce a reakce nad sebou samým. Vzhledem k použité technice lití inkoustu je dílo vždy experimentem, bez ohledu na to, kolikrát je opakováno. Tuto neočekávanost média je třeba přijmout podobně jako nemožnost kontrolovat informace, které jsou člověku předloženy a na které může již pouze reagovat.

Ve své práci se Aislinn Janek​ nesnaží poskytnout odpovědi – spíše oslavit touhu posouvání hranic od známého k neznámému. Zpochybňuje adekvátnost jazyka k vyjádření skutečnosti a poukazuje na to, jak lidé používají jazyk k odhalení a utajování pravd.

Galerie