DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Benjamin Schlunk

Ateliers nomades

Benjamin Schlunk se již deset let věnuje fenoménu cyklistiky, a to jak z pohledu cyklisty (město Štrasburk, kde Schlunk žije, doslova přizpůsobilo svůj rytmus milovníkův jízdních kol i jiných alternativních dopravních prostředků), tak z pohledu umělce - sochaře a uměleckého kováře. Použitý materiál mu slouží ke tvorbě originálních kol, symbolům svobody ve tvorbě, ale i umělcově každodenním životě. 

Ve spolupráci s CEAAC Štrasburk jsme pozvali Benjamina do Plzně, aby zde uspořádal 17. a 18. července prezentaci pro veřejnost a otevřenou dílnu, během níž  z použitých materiálů vytvářel jízdní kola transformovaná do mobilních soch a objektů.

Workshop proběhl o víkendu 18. a 19. července v Makerspacu DEPO 2015.

Návštěvníci se mohou zkusit na kolech projet i po skončení Benjaminovi rezidence, musí však zvážit, zda takovou nevšední jízdu podniknou na vlastní nebezpečí. 

Umělcův pobyt spolufinancovala CEAAC Štrasburk, která již 24 let podporuje současné umění a rezidenční výjezdy. Benjamin Schlunk se do Plzně vrátí na podzim spolu s dvaceti dalšími francouzskými umělci, kde v rámci kolektivní výstavy budou k vidění mimo jiné právě sochy z kol.

Galerie