DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Dragan Vojvodić

Význam domova

Multimediální umělec Dragan Vojvodić se pohybuje v různých médiích od performance, instalace, in situ, videa, fotografie až po sochu a malbu. Již několik let se účastní mnoha rezidenčních programů a projektů; zejména pak ve Skandinávii. Jeho rezidenční pobyt se uskutečnil od 30. října do 4. prosince 2017.

V roce 1995 absolvoval Akademii Umění v Novi Sad, kde začaly i jeho první výstavní počiny. Srbsko a Vojvodinu prezentuje na mnoha výstavách po celém světě od Islandu až po Japonsko, mnoho z muzeí též vlastní jeho umělecká díla.

Dragan Vojvodić se stal členem SULUV (Asociace Umělců z Vojvodiny) a ULUS (Asociace Srbštích Umělců). Momentálně žije a pracuje v Novém Sadu.

Dragan Vojvodić měl za cíl během své rezidence v DEPO2015 vytvořit interaktivní instalaci specifickou pro danou lokalitu, jež se zabývala tématem umění ve veřejném prostoru a zahrnovala dialog s místními umělci i dalšími zájemci o tento projekt. 

Rezidenční projekt nese název VÝZNAM DOMOVA. Jeho práce si klade stejné otázky pro odlišné etnické skupiny v České republice (Plzeňský kraj), jako například:

Co znamená "domov"? Jaké to je, když musíme opustit naše "domovy"? Co se stane těm, kteří ztratí své "domovy" / kteří hledají nový "domov"?

Zde je odkaz na facebookovou událost - setkání s umělcem v úterý 14. listopadu v 17.30 v prostorách DEPO2015.

Dragan Vojvodić vytvořil také dotazník určený lidem, kteří z Plzeňského kraje pochází či nyní v tomto kraji bydlí. Dotazník se zabýval otázkou domova - zde . Závěrečný výstup se uskutečnil 1. prosince 2017 v DEPO2015 a stane se součástí festivalu světla v Plzni Blik Blik 2018.

Art Statement:

„Umění jako komunikace - diskurz realizovaný používáním mého těla a objektu, jenž se reprezentují stejně jako místo, kde se tělo nachází. Přítomnost či absence těla a jejich vzájemný vztah jako paradigma odlišných existencionálních situací. Vztah v rozmezí od setrvačnosti k napětí až k totální destrukci, kde mimo jiné vizuální konotace referují k symbolické a implicitní vrstvě mého bytí.“

 

Poznámka: Tento projekt již probíhá jako součást dlouhodobého výzkumu, na kterém spolupracuje se spisovatelkou a kulturní výzkumnicí Ljiljanou Maletin Vojvodić, jež fotila všechny fotografie a chystá se k němu připojit na rezidenci v listopadu 2017 - ljiljanamaletin.wordpress.com.

Rezidenční pobyt Dragana Vojvodiće je organizován v rámci spolupráce programů OPEN A.i.R. a Plants A.i.R. Děkujeme za podporu městu Plzni a Makerspace DEPO2015.

Galerie