DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Ewelina Chiu & Daniel Vlček

b a ː z ə l

Umělecké duo Daniel Vlček a Ewelina Chiu bylo vybráno porotou na rezidenci do našeho partnerského centra Motel Spatie v holandském městě Arnhemu. Jejich audiovizuální projekt ba : zel zkoumá přeměnu komerčních prostor do prostorů pro uměleckou tvorbu. Dokumentaci a podrobný popis jejich projektu naleznete na webové stránce www.bazel-detritus.tumblr.com.

Partneři: Motel Spatie