DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

József Havasréti

Parelelní města - z deníku kryptourbanisty 

József Havasréti je spisovatel původem z Maďarska, který byl v Plzni na třítýdenní rezidenci, během níž zkoumal podobnosti i rozdílnosti mezi Plzní a Pecsí:

„Můj projekt využívá faktu, že Plzeň (město mojí rezidence) a Pécs (mé rodné město) jsou si velmi podobné. Plzeň je čtvrté největší město České republiky s více jak 160 000 obyvateli, Pécs je se svými 145 000 obyvateli páté největší v Maďarsku. V obou městech naleznete pivovar, muzeum loutek, uměleckou fakultu a obě místa souvisejí s katolickou diecézií. Další spojitost spatřuji ve značném vlivu na modernistickou éru v umění a architektuře, stejně jako v rozmanitosti současné umělecké scény.

Během svého pobytu v Plzni bych rád nalézl další souvislosti a ekvivalenty, ale též rozdily, které činí obě místa unikátními.“

Jószéf se o své postřehy podělil s publikem během své závěrečné prezentace v podobě autorského čtení, jehož součástí byla i diskuze s autorem.

Tento projekt byl realizován díky spolupráci s Pécs Writers Program

Galerie