DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Juraj Rattaj

OPEN SOURCE

Juraj Rattaj je slovenský umělec, který se narodil v Bratislavě v roce 1984. Vždy ho zajímala produkce a postprodukce uměleckých děl, od samotné výroby uměleckých artefaktů, až po umělecké podnikání. O téma Open source se začal více zajímat po ukončení svých studií na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Jako sochaře ho produkce děl a finanční náročnost často odrazovala od realizace a proto se začal věnovat studiu cnc-obráběcích strojů a následně také celé problematice Open source a DIY („Do It Yourself“ – „Udělej si sám“). Na začátku vnímal tuto technologii pouze jako pomocníka při realizaci svých projektů, později ho však začala fascinovat komunita lidí okolo Open source a vše, co je s tímto tématem spojeno. Hlavní idea Open source je vše zpřístupnit každému, kdo má o to zájem, za účelem zlepšení a dalšího zpřístupnění. Každý zúčastněný se stává designerem, autorem, inženýrem atd. V práci v tomto kontextu vidí paralelu s utopistickou ideou Josepha Beuysa,který tvrdil, že každý jeden člověk může být umělec. Toto Beuysovo tvrzení je ještě umocněno dostupností OS technologií, díky nimž se každý jeden uživatel stává autorem svých prototypů, ať už se jedná o design, prototyp, či umění.

V současnosti je Open source naprosto přítomen v Rattajově uměleckém procesu. Snaží se také o aktivní zapracování tohoto fenoménu do svých děl. Složku „obsah“ v tomto projektu vnímá skrze základní koncepci OS (otevřený software), tedy jako otevřenou myšlenku za účelem jeho samotného zlepšování, zdokonalování, bez přímého záměru obohatit se. OS je přístupný všem zúčastněným. Open source je filozofie hnutí, které je vedené Ericem Raymondem. Juraj Rattaj vnímá tuto otevřenou koncepci jako otevřenou politiku této doby, která nám díky technologiím a filozofii OS otevírá možnosti kreativního průmyslu realizovat autorské, ale také participativní projekty.

Formou v tomto projektu jsou jednotlivé výstupy kolektivního snažení, ať už jsou to jednotlivé objekty, design, virtuální fóra, databáze modelů, diskuze, či monumenty (pokud chápeme monument jako objekt kolektivní pozornosti). Tyto složky jsou vytvářené jako snaha o vylepšení, či obohacení kultury, životního prostředí, ekologie, technologie atd.

Tento rezidenční projekt byl umožněn díky finanční podpoře našeho partnera K.A.I.R. Košice Artist in Residence (pobytový program pro umělce).