DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Kateřina Ždychová

Předměstí Olawskie má co vyprávět

Termín rezidence: 1.7.2016 – 31.8.2016

KATEŘINA ŽDYCHOVÁ je česká umělkyně narozená v roce 1987. Studovala architekturu a stavební inženýrství na univerzitě v Praze, přičemž tento profesní obor se jí daří úspěšně kombinovat s uměním. Dosud pracovala především v oblasti designu, interiéru, architektury, výstavního designu a managementu. Od roku 2014 je spoluvlastnicí OYE ateliéru, který se zabývá architekturou, interiéry i projekcí různých měřítek ve všech fázích projektové dokumentace.

Byla vybrána na dvouměsíční rezidenci ve Wroclawi (Vratislavi) – Evropském hlavním městě kultury 2016 – v rámci uměleckého rezidenčního programu A-i-R Wro. „Prostory pro krásu“ je heslo projektu Wroclaw 2016, jehož hlavním cílem je vytvořit otevřené, dynamické a přátelské prostory, které budou sloužit lidem ke spojování umění a kultury. Z tohoto důvodu hraje v Evropském hlavním městě kultury 2016 renovace a přestavba různých míst a prostorů důležitou roli.

Kateřina Ždychová bude pracovat na projektu, který se nazývá “Předměstí Olawskie má co vyprávět“, jehož hlavním cílem je zachovat identitu a charakter této staré části města a zároveň znovu oživit lokální ekonomii, a tak zlepšit životní podmínky místního obyvatelstva.

Hlavním cílem je tedy představit, podporovat a zachovat identitu a charakter této části starého města Wroclawi.

Tento projekt se snaží podporovat spojení mezi lidmi a skutečným životem. Dává si za úkol vystavět hezčí, funkčnější a přístupnější ulice. Snaží se přetvořit tuto část města na místo, kde chtějí lidé žít a zůstat, a na místo, kde mohou jak žít a pracovat, tak i trávit a užívat si volný čas. Projekt chce také poukázat na to, že každý obyvatel se může dobře ztotožnit se svým sousedstvím, pokud tam žije a pracuje a zná všechny tajné příběhy a pokud je zapojen do života té dané čtvrti. Cílem je také to, aby byli lidé pyšní na to, že jsou obyvateli právě Olawskieho předměstí!

Tento rezidenční program byl umožněn díky naší spolupráci s polským uměleckým rezidenčním programem A-i-R Wro.