DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Matej Al-Ali

Něco se děje, protože se něco děje, protože se něco děje

Slovenský rodák Matej Al-Ali (*1985) je známý umělec působící v Praze. Těžištěm jeho tvorby je zkoumání objektové mechaniky, fyzické práce a taktility. Během svého pobytu v Košicích zkoumal význam a přítomnost monumentů. Projekt vyústil v instalaci monumentu ve veřejném prostoru a jeho následnou dekonstrukci. Tento dočasný monument neodkazoval k žádné historické události, ale tvořil svůj význam přímo na místě. Za pomocí základní mechaniky a lidské síly změnil svou funkci z odkazující na generující. Z monumentu se stal přístřešek a posléze platforma pro sezení a setkání. Monument zde fungoval jako médium interakce ve veřejném prostoru.

Galerie