DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Michal Cáb

Poèmes Électroniques for Masses (media art)

Michal Cáb  (*1980) je umělec zabývající se převážně noisovou improvizací, programováním syntetizátorů, zvukovými instalacemi a audiovizí. Vystudoval teologii a postgraduálně Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Intermédia III. Tomáše Vaňka. Ve své pedagogické i umělecké praxi se zabývá zejména problematikou užívání programovacích jazyků a otevřeného software jako základního vyjadřovacího prostředku pro "dnešního" umělce. Jeho nástrojovou doménou je operační systém Linux a programovací jazyk Pure Data, jejichž možnosti využívá jak v galerijním, tak divadelním kontextu. Realizoval řadu hudebních doprovodů pro divadelní představení i výstavních projektů.

Cílem jeho téměř tříměsíční rezidence v naší partnerské organizaci Youkobo Art Space v Tokyu je vytvoření rozmanitého systému nízkonákladových hudebních nástrojů a následné hudební komponování pomocí nich. Jeden z možných nástrojů nejspíš bude využívat rozhraní Raspberry Pi. 
 
Michal se navíc rozhodl svůj rezidenční pobyt dokumentovat na svém blogu, který rozhodně doporučujeme jakožto zajímavé a záživné čtení!