DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Pavel Trnka

Projekt Regensburg

Tvorbu českého výtvarníka Pavla Trnky charakterizuje výrazná expresivita pokrývající velké formáty pláten či papíru. Svoje dojmy a emoce vyjadřuje v divokých linkách, barevných plochách, ale též v monochromatickém světě uhlových kreseb. Pro svůj projekt v Regensburgu čerpal inspiraci z tepajícího města, podobně jako před několika lety v ostravské metropoli, kde přetavil své dojmy ve steam-punkové sci-fi výjevy. 

V posledních letech se Pavel Trnka věnuje několika projektům na pomezí kresby, malby a ilustrace. Při pobytu v Ostravě v roce 2013 studoval industriální prostředí dolu Hlubiná. Od počátečních skic z plenéru se nakonec dopracoval k monumentálním obrazům s tematikou steam-punkové kultury. K Trnkově tvorbě neodmyslitelně patří též figurální tvorba. V sérii portrétních maleb zkoumá význam linek na pozadí barevných ploch. S oblibou si pohrává s karikaturním a groteskním přístupem, zdůrazňuje tak charakter a osobnost zobrazených postav. Na experimentální linku přepnul v sérii portrétů Franze Kafky, kde zkoušel techniku lití barvy. Po vzoru Jacksona Pollocka či avantgardní skupiny Cobra využívá gestického vyjádření a silné expresivity.

Nabyté zkušenosti s monumentální tvorbou Pavel Trnka využil i v rezidenčním projektu v Regensburgu. Během několika týdnů skenoval město a pozoroval jeho specifickou atmosféru. Sám přiznává, že dopředu netušil, zda mu bude zdrojem inspirace konkrétní místo, osobnost anebo momentální dojem z všednodenních situací. Výsledným výstupem jsou monumentální kresby "přetékející" z plochy papíru na stěny galerie. Společně se sérií přípravných kreseb uhlem či akvarelových skic vznikla fantaskní atmosféra s pokroucenými figurami s neméně pokřivenými charaktery. 

Rezidence proběhla v krásných prostorách galerie Kunstverein GRAZ v Regensburku. 
http://www.kunstvereingraz.de/

Galerie