DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Sofia Krantz

white piece +

Choreografka Sofie Krantz v průběhu své rezidence v Plzni spolupracovala s českými tanečníky na představení nesoucí název white piece +. Choreografii jeruzalémské tanečnice tak obohatila energie vycházející z kulturní odlišnosti, jejímž výsledkem byl nový taneční jazyk. Minimalistická taneční performance pro devět tanečníků vycházela z kulturních střetů. Jednoduché estetické pojetí představení otevřelo prostor pro zásadní morální otázky.

Ke svému projektu Sofie Krantz dodává: „V rámci mé rezidence v Plzni bych se chtěla zabývat českým temperamentem a způsobem uvažování. V našem společném představení bych ráda poukázala na rozdílné nebo naopak podobné nuance našich kultur. Věřím, že naše společná práce a kreativita přispěje ke zkvalitnění a obohacení původní choreografie a vznikne tak nový taneční a vizuální jazyk. Ve svých představeních se obvykle snažím pracovat s informacemi extrahovanými z kultury, módy a umění a těším se, že budu mít příležitost získat novou inspiraci v rámci kultury české.“

Umělecká rezidence Sofie Krantz se konala v rámci spolupráce s Tancem Praha a Dny Jeruzaléma 2015.

Galerie