DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Wolftraud de Concini

Městská kronikářka Plzeň 2015

Organizace KULTURFORUM - Německé kulturní fórum střední a východní Evropy vybrala z více jak 50 přihlášek na spisovatelskou rezidenci "Městská kronikářka Plzeň 2015" německou novinářku a fotografku Wolftraud de Concini.

Přečtěte si blog paní de Concini, který je psán v němčině, italštině a přeložen také do jazyka českého!

Wolftraud de Concini, roz. Schreiber, se narodila v roce 1940 v Trutnově, malém městě v severovýchodních Čechách. V červnu 1945 byla i s rodinou vyhnána z rodné země. Žila v severním Německu a studovala filozofii a historii umění na univerzitě v Mnichově, pak etnografii a románské jazyky na univerzitě v Innsbrucku. Od roku 1964 žije v Itálii. Vydala knihy věnované mnoha italských regionům a jazykovým menšinám. Také vydala knihu fotografií věnovanou životu mnišského kláštera. Organizuje výstavy a přeložila mnoho katalogů z italštiny do němčiny. Nedávno vyšla v němčině a italštině její kniha "Böhmen hin and zurück" ("Čechy tam a zpátky"). V knize vzpomíná na dětství strávené v Čechách a popisuje její vztah k Čechům v nynější době.

V Plzni pobývala celých pět měsíců. Věnovala se mimo jiné i tématu menšin žijících ve městě a okolí (Němci, Židé, Romové), opuštěným vesnicím v okolí Plzně, Loosovým interiérům, divadelnímu životu a dílu Jiřího Trnky. Setkala se s řediteli muzeí, s biskupem a jinými osobnostmi, ale také s obyčejnými lidmi „z ulice“: osobami, které jídoplnily kousky do velké plzeňské skládačky na jejím blogu, kde publikovala příspěvky v němčině a italštině. Ve svém internetovém deníku šířila obraz různorodé a zajímavé historie města a jeho památek a současného čilého kulturního života Plzně s důrazem na práci mladých umělců. Fotografie, které pořídila během rozhovorů a procházek městem, poslouží jako materiál pro výstavy, které mají ukázat, že Plzeň je mnohem více než jen „město piva“. Hmatatelným výstupem z rezidence paní de Concini je krásná publikace Městká kronikářka Plzeň 2015, která je výběrem nejzajímavějších článků publikovaných na blogu a doplněných o autorčiny fotografie.

Tato rezidence byla uspořádána za laskavé podpory organizace KULTURFORUM - Německé kulturní fórum střední a východní Evropy. Podívejte se na jejich webové stránky zde.

Galerie