DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

zhuzhálka

Edge / Mez / Межа

zhuzhálka je skupina umělců, kteří pocházejí z Donětsku a nyní kvůli situaci na Ukrajině tvoří v hlavním městě Kyjev. 

Během své třítýdenní rezidence zkoumali Victor & Vyacheslav vztah hranic a svobody ve světle událostí v současné Ukrajině. Ve svém díle se současně pokoušeli o reflexi a srovnání dané situace s rokem 1968 v Československu: "VÝCHOD/ZÁPAD - včera to byl váš problém, dnes je náš."

Umělecký kolektiv zhúzhalka pracuje obvykle s médii jako fotografie, samizdat, video, instalace. Závěrečná prezentace díla "Edge", která se uskutečnila 29. října v Kulturním domě PEKLO, využila všech těchto médií.

FB profil zhuzhálky: www.facebook.com/zhuzhalka.org

Tato umělecká rezidence se uskutečnila v rámci rezidenčního programu OPEN A.i.R., který je pořádán pod záštitou projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Děkujeme za skvělou spolupráci Fotoklubu Plzeň, Archivu městu Plzně a Kulturnímu centru IZOLYATSIA!

Galerie