DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

1. projektová konference v Schönsee

Dne 25. ledna 2018 proběhla 1. dvojjazyčná projektová konference v Centru Bavaria Bohemia (dále jen CeBB) v Schonsee, kde sešli zástupci CeBB, Plzeň 2015, z.ú. a spolku Kulturista spolu se zástupci památkových institucí, lokálních municipalit, novinářů a průvodců z Čech a Bavorska.

Na konferenci se představil projekt spolu s klíčovými aktivitami, které jsou naplánovány na dobu trvání projektu. Po prezentaci proběhla volná diskuze, kde si přítomní předávali kontakty a vzájemné zkušenosti.